Klareringstjenesten Logo

strek

NJ-organiserte freelancere

 

I forbindelse med tariffoppgjøret i 2004 ble partene enig om at 15 % av opphavsmennenes andel av vederlagsmidlene skal overføres til NJ på vege av deres freelancemedlemmer.

I praksis gjennomføres dette ved at det fra den halvdel som tilfaller opphavsmenn i hos hver kilde trekkes 15 %. Disse vederlagsmidlene overføres til NJ sentralt. Overføringen skjer samtidig med atd et øvrige vederlag utbetales.

strek