Klareringstjenesten Logo

strek

Vederlag til NTB

 

Vederlag til NTB beregnes med utgangspunkt i statistiske undersøkelser som viser hvor stor andel av de artikler som publiseres som er NTB-artikler. 

NTBs andel av det totalt vederlaget trekkes fra før vederlaget fordeles på kildene.

strek