Klareringstjenesten Logo

strek

Utgivers andel


Vederlaget som innkreves via Klareringstjenesten skal deles likt mellom utgiver og opphavsmenn.

Utbetaling av vederlag vil bli foretatt i juni og november.

Før midlene sendes til den enkelte utgiver vil det for kunder av ANB og NTB være trukket fra en andel av vederlaget som sendes til ANB/NTB. Hvordan dette gjøres finner du mer informasjon om uner menyvalget ANB/NTB til venstre.

For at midlene skal kunne overføres til utgiver må Klareringstjenesten lage en kreditnota på beløpet som skal sendes dere.

Den andel av vederlagsmidlene som tilfaller den enkelte utgiver er mva- pliktig, mens den andel som skal til opphavsmenn er fritatt for mva.

I forbindelse med utbetaling av vederlag sendes et brev til daglig leder der det i detalj redegjøres for vederlaget som er overført til bedriften. Likelydende brev sendes til den lokale NJ-klubben.

strek