Klareringstjenesten Logo

strek

Opphavsmennenes andel


Etter Journalistavtalens bestemmelser (§3.10)  skal  utgivers årlige inntekter knyttet til videreutnyttelse av redaksjonelt stoff etter dette punkt, fratrukket kostnader, skal deles likt mellom utgiver og opphavsmennene.

 I forbindelse med tariffoppgjøret i 2004 ble partene enig om at en del av opphavsmennenes andel av vederlagsmidlene skal overføres til NJ på vege av deres freelancemedlemmer.

I og med at en del av opphavsmennenes vederlag allerede er sendt NJ på vegne av freelancere blir det mindre enn 50% av det samlede vederlaget som sendes bedriftene til fordeling på opphavsmenn.

 

 

strek