Klareringstjenesten Logo

strek

Beregning av vederlag

For å kunne beregne vederlag til den enkelte kilde sender våre avtale parter statistikk over antall artikler de har indeksert og antall artikler de har distribuert for hver enkelt av våre kilder.

Klareringstjenesten vekter antall artikler som er indeksert og antall som er distribuert gjennom at antall indekserte artikler teller 1/3 mens antall distribuerte artikler teller 2/3.

Etter at vekting er foretatt for alle våre kilder regnes det ut hvor stor andel av samlet antall artikler den enkelte kilde har.

Deretter blir vederlagssummen fordelt etter andelen den enkelte kilde har. Hvis en kilde har 2% av dem samlede sum artikler (etter at vekting er foretatt) og Klareringstjenesten skal fordele kr 2 000 000 skal denne kilden har kr 40 000.

 

strek