Klareringstjenesten Logo

strek

Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS er 100% eiet av Mediebedriftenes Landsforening, MBL. Selskapet ble etablert 19. oktober 2001 og har som formål å klarere bruk av digitale kopier. Med klarering er ment å gi sluttbrukere tillatelse mot betaling.

Selskapet har for tiden avtaler med Intermedium, Meltwater, Opoint, Retriever, Scanmine og Visma om overvåking av web. I tillegg har Intermedium, Meltwater, Opoint og Retriever avtale om overvåking av en del aviser og magasiner. Oversikt over kildene som er omfattet av de ulike avtalene finnes i menyen til venstre.

Klareringstjenesten utbetaler vederlag til kildene en gang i året. Vanligvis skjer dette i juni. Detaljer om hvordan vederlaget beregnes og fordeles finnes også i venstremenyen.

strek